Operátor BLESKmobil, webové stránky, internetová a hlasová samoobsluha budou v provozu od 7. 11. 2012!

1. Měl bych si předplacenou SIM kartu BLESKmobil pořídit?

Proč by si měl zákazník BLESKmobil předplacenou SIM Kartu vůbec koupit?

Služba předplacené SIM karty BLESKmobil má 5 ZÁSADNÍCH VÝHOD, které ji odlišují od nabídky stávajících mobilních operátorů, a to:

1. SUPERVÝHODNÁ CENA za volání, SMS a mobilní internet

2. JEDNODUCHÝ CENÍK – stále stejné ceny ve špičce i mimo špičku, ve všední den i o víkendu

3. JEDNA CENA za volání a SMS DO VŠECH MOBILNÍCH SÍTÍ v  Česku, 24 hodin, 7 dní v týdnu

4. ŽÁDNÉ skryté poplatky

5. ŽÁDNÁ SMLOUVA, ŽÁDNÉ ZÁVAZKY, naprostá svoboda pro zákazníka

Existují ještě jiné podstatné výhody této nabídky?

ANO! Dalších 5 DŮVODŮ, proč si koupit předplacenou SIM kartu BLESKmobil:

1. ZDARMA PŘÍSTUP na internetové stránky www.blesk.cz, www.isport.czwww.auto.cz, www.bleskmobil.cz  - a to pouze s  kartou BLESKmobil

2. NEJVĚTŠÍ POKRYTÍ SIGNÁLEM (99% území České republiky)

3. KVALITA SLUŽEB je zajištěna provozem ve špičkové mobilní síti

4. JEDNODUCHÁ AKTIVACE karty, JEDNODUCHÉ UŽÍVÁNÍ služeb

5. MOŽNOST PŘENESENÍ svého stávajícího telefonního čísla ke službě BLESKmobil

Komu je služba určena?

Všem, kdo chtějí ŠETŘIT za volání, SMS, případně mobilní internet, a chtějí přehlednou a jednoduchou službu, zejména:

•  KAŽDÝ S PŘEDPLACENOU KARTOU, KDO NENÍ SPOKOJEN s vysokými účty za svůj mobil

•  KAŽDÝ S PAUŠÁLNÍM TARIFEM, KDO NENÍ SPOKOJEN s vysokými účty za svůj mobil, nebo službami svého stávajícího operátora

•  STUDENTI, ať už s předplacenou kartou či s paušálním tarifem

•  RODIČE, kteří pořizují mobilní telefon, nebo o tom uvažují, pro své DĚTI, PRARODIČE a další příbuzné

•  STARŠÍ LIDÉ, důchodci, samoživitelé …

2. Chci si pořídit BLESKmobil předplacenou SIM kartu:

Kde se mohu detailně seznámit s nabídkou služeb BLESKmobil vč. ceníku a obchodních podmínek?

Kompletní informace k nabídce vč. Ceníku a Všeobecných obchodních podmínek zákazník nalezne na internetové stránce www.bleskmobil.cz.

Co obsahuje balíček s předplacenou SIM kartou BLESKmobil a kolik stojí?

Stojí 150 Kč. Obsahuje předplacenou SIM kartu BLESKmobil s telefonním číslem, nabitou kreditem ve výši 150 Kč.

Za samotnou SIM kartu s číslem tedy zákazník nic neplatí.

Plastový nosič SIM karty obsahuje kódy PIN a PUK, nezbytné pro aktivaci a obsluhu předplacené karty. Na papírovém obalu balíčku nalezne zákazník důležité informace – ceník hlavních služeb a výběr nejdůležitějších bodů ze Všeobecných obchodních podmínek.

Kde si mohu BLESKmobil předplacenou SIM kartu koupit?

Kartu si může zákazník koupit v prodejnách distribuční sítě PNS na cca 6000 místech, označených samolepkou s logem BLESKmobil. Také je možné si kartu objednat v internetovém obchodě na stránkách www.bleskmobil.cz a karta mu bude následně doručena kurýrem.

Jak zjistím nejbližší prodejní místo předplacené SIM karty BLESKmobil?

Všechny vybrané prodejny v distribuční síti PNS, v nichž bude možné předplacenou SIM kartu BLESKmobil zakoupit, budou označeny samolepkou s textem

“Zde v prodeji” a logem “BLESKmobil”.

Musím poskytnout při pořízení předplacené SIM karty BLESKmobil nějaké osobní údaje?

Při koupi v distribuční síti PNS zákazník žádné osobní údaje neposkytuje,

zaplatí 150 Kč a obdrží balíček s předplacenou kartou.

Existuje věkové omezení pro zákazníka služby BLESKmobil?

Služba BLESKmobil nemá žádné věkové omezení.

Dostanu při pořízení předplacené SIM karty BLESKmobil nové telefonní číslo?

Ano, součástí balíčku s předplacenou kartou je telefonní číslo.

Mohu si zvolit mobilní číslo předplacené SIM karty BLESKmobil?

Telefonní číslo služby BLESKmobil si nelze předem zvolit, nicméně je možné si na prodejním místě vybrat z mobilních čísel předplacených karet, které má prodejna v nabídce. Mobilní číslo je viditelně uvedeno v pravém horním rohu na přední straně obalu.

Mohu si své stávající telefonní číslo převést ke službě BLESKmobil?

Ano, ke službě BLESKmobil je možné převést stávající mobilní číslo kteréhokoli mobilního operátora v České republice.

Mohu si se službou BLESKmobil pořídit i nový mobilní telefon?

Mobilní telefony v kombinaci se službou BLESKmobil zatím v nabídce nejsou.

Mohu si pořídit předplacenou SIM kartu BLESKmobil v podobě micro SIM?

Ano. SIM karta je ve standardní velikosti i ve verzi micro SIM.

V jaké síti je BLESKmobil předplacená SIM karta poskytována? Jaké je její pokrytí?

Technicky službu BLESKmobil zajišťuje společnost Telefónica Czech Republic, a.s., která má špičkovou síť a jedno z největších pokrytí v Česku (99% území ČR).

Má předplacená SIM karta BLESKmobil nějakou maximální platnost?

Ano, kartu je potřeba aktivovat nejpozději do konce roku 2014. Pokud karta do této doby nebude aktivována, nebude po této době funkční. V případě, že zákazník bude chtít nadále využívat služby BLESKmobil, bude muset zakoupit novou SIM kartu.

Jaký mobilní telefon může zákazník použít pro službu BLESKmobil?

Předplacenou SIM kartu BLESKmobil lze používat v jakémkoliv v ČR standardně funkčním mobilním telefonu, který není poškozený či zablokovaný.

3. Chci si aktivovat BLESKmobil předplacenou SIM kartu a začít ji používat

Jak mám postupovat při aktivaci předplacené SIM karty BLESKmobil?

Aktivaci předplacené SIM karty BLESKmobil zákazník provede vynětím SIM karty z balíčku a jejím vložením do mobilního telefonu. Po zapnutí telefonu a zadání PIN kódu, uvedeného na zadní straně plastového nosiče SIM karty, se karta přihlásí do mobilní sítě. Aktivace je dokončena provedením první placené operace, to znamená prvním telefonním hovorem, odesláním SMS či přihlášením se na placené internetové stránky.

Jak dlouho aktivace trvá a platím za ni něco?

Aktivace probíhá okamžitě, to znamená, že na nově rozbalené SIM kartě lze využívat všechny dostupné služby ihned. Aktivace je zdarma.

Co je PIN a PUK?

Jsou to přidělené bezpečnostní kódy, uvedené na plastovém nosiči každé SIM karty.  Zabraňují zneužití telefonu cizími osobami. Z telefonu s předplacenou kartou lze volat, posílat SMS nebo se připojit na internet až po zadání PIN kódu, k čemuž je zákazník vyzván při každém zapnutí přístroje. Pokud dojde třikrát za sebou k zadání nesprávného PIN kódu, telefon se zablokuje a odblokovat jej lze pouze zadáním kódu PUK.

Většina dostupných telefonů na trhu umožňuje “povinnost zadávat PIN při každém zapnutí” v telefonu vypnout.

4. Chci volat, posílat SMS a MMS a využívat doplňkové volitelné služby

Kolik stojí volání z předplacené SIM karty BLESKmobil v ČR?

Volání stojí 2,50 Kč za minutu – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jakým způsobem se volání účtuje?

Od začátku spojení hovoru se účtuje první celá minuta a pak již po vteřinách

(tzv. 60 + 1). Stejným způsobem se účtuje i volání do a v zahraničí (Evropa a zbytek světa).

Kolik stojí zasílání SMS a MMS v ČR?

Jedna SMS stojí 1,50 Kč. Také při zasílání SMS zpráv platí jedna cena po celý den, tj. 24 hodin, 7 dní v týdnu. Cena jedné MMS zprávy je 5 Kč.

Kolik stojí přístup na internet?

Služba Internet v mobilu stojí 20 Kč na den při denním limitu 50 MB, nebo 100 Kč na měsíc při měsíčním datovém limitu 100 MB.

Mohu BLESKmobil předplacenou SIM kartu použít i do svého přenosného počítače, resp. USB modemu?

Ano. Je to možné.

Kolik platí za volání ti, kteří mi volají do sítě BLESKmobil?

Cena za volání do sítě BLESKmobil se pro zákazníky jiných operátorů bude účtovat jako volání do cizí sítě. Pro zákazníky O2 je cena za volání stejná, jako pro volání do vlastní sítě.

Kolik mě stojí volání na speciální čísla?

Všechna čísla s nulovým či speciálním tarifem jsou uvedena v podrobném ceníku, který naleznete na www.bleskmobil.cz.

Je moje BLESKmobil předplacená SIM karta dostupná pro příchozí hovory v zahraničí? Kolik platím za příchozí hovory?

Ano, předplacená SIM karta BLESKmobil má aktivní službu BLESKmobil Volání v zahraničí a tudíž je aktivovaná i pro příjem hovorů v zahraničí. Cena za příchozí volání záleží na tom, v jaké zemi se zákazník nachází. Detailní informace s podrobným ceníkem jsou na www.bleskmobil.cz.

Mohu se svojí předplacenou SIM kartou BLESKmobil volat v zahraničí a za jakou cenu?

Ano, předplacená SIM karta BLESKmobil má aktivní službu BLESKmobil Volání v zahraničí, tzv. Roaming. Jde o jednoduchý tarif, který má pouze 3 ceny za volání stanovené pro 3 skupiny zemí. Více informací je uvedeno v ceníku dostupném na www.bleskmobil.cz.

Zobrazuje se volajícímu při volání číslo mé předplacené SIM karty

BLESKmobil?

Ano, číslo karty BLESKmobil se volanému zobrazuje.

Jaké volitelné služby má BLESKmobil v nabídce?

Počínaje dnem 7. 11. 2012, kdy bude předplacená SIM karta BLESKmobil v prodeji, lze využívat prozatím pouze jedinou volitelnou službu k základní funkci (volání a SMS) a sice BLESKmobil Internet na měsíc za měsíční paušál 100 Kč a s limitem 100 MB.

Jak si mohu volitelnou službu BLESKmobil Internet na měsíc aktivovat?

Aktivaci lze provést buď odesláním SMS ve tvaru INTERNET(mezera)A

na číslo 999340, nebo objednáním v internetové samoobsluze na www.bleskmobil.cz.

Jak si mohu volitelnou službu deaktivovat?

Tuto službu lze deaktivovat zasláním SMS ve tvaru INTERNET(mezera)D

na číslo 999340, nebo deaktivací prostřednictvím internetové samoobsluhy na www.bleskmobil.cz.

5. Chci si přenést stávající číslo k BLESKmobil

Mohu si přenést k BLESKmobil své současné telefonní číslo?

Ano, ke službě BLESKmobil zákazník může přenést jakékoli stávající mobilní číslo od jakéhokoliv operátora v ČR.

Jak postupovat při žádosti o přenesení čísla?

Zákazník se přihlásí do internetové samoobsluhy na www.bleskmobil.cz a postupuje dle návodu v odkazu „Přenést číslo“.

Platím za přenesení čísla ke službě BLESKmobil?

NE, za žádost ani za samotné vyřízení přenosu čísla zákazník nic neplatí.

Mohu číslo svou předplacenou SIM kartu BLESKmobil přenést od BLESKmobil k jinému operátorovi?

Ano, telefonní číslo používané předplacenou SIM kartou BLESKmobil lze přenést k jinému operátorovi.

Může mi můj stávající operátor zamítnout žádost o přenos čísla?

V případě trvajícího nebo nevypořádaného závazku má operátor sítě, z níž chce zákazník přenést číslo ke službě BLESKmobil, právo přenos odmítnout.

Dostanu při přenosu čísla novou SIM kartu?

Přenesené číslo je aktivováno na dříve zakoupenou předplacenou SIM kartu služby BLESKmobil, ze které zákazník inicioval samotný přenos čísla v internetové samoobsluze

Po zakoupení SIM karty je potřeba SIM kartu aktivovat a zažádat o přenos čísla v internetové samoobsluze. Na tuto SIM kartu je po dokončení přenosu, přenášené číslo nastaveno. PIN a PUK kódy SIM karty zůstávají stejné.

Přenesou se uložené SMS zprávy a telefonní adresář čísel z mé původní SIM karty?

Nestane se to automaticky. Jelikož je přenášené číslo aktivováno na SIM kartě služby BLESKmobil, musí si zákazník případná telefonní čísla uložená na původní SIM kartě zkopírovat ze SIM karty do telefonu.

6. Chci využívat BLESKmobil internet

Podle čeho si mám vybrat tarif na internet?

Služba BLESKmobil nabízí 3 možnosti připojení k internetu:

a)    ZDARMA přístup na vybrané internetové stránky (www.bleskmobil.cz, www.blesk.cz, www.isport.cz, www.auto.cz).

b)    Denní paušál na placené internetové stránky za cenu 20 Kč a s datovým limitem 50 MB.

c)    Měsíční paušál na placené internetové stránky za cenu 100 Kč a s datovým limitem100 MB.

Volba tarifu záleží na konkrétním způsobu využití. Při pravidelném využívání služby přístupu k internetu je nejvhodnější tarif služby BLESKmobil Internet na měsíc.

Kolik stojí BLESKmobil internet?

BLESKmobil internet je pro vybrané stránky zdarma. BLESKmobil Internet na den stojí 20 Kč, BLESKmobil Internet na měsíc stojí 100 Kč.

Platím za veškerý přístup na internet, nebo mám přístup na některé stránky zdarma? Které?

Vybrané internetové stránky jsou pro službu BLESKmobil zdarma. Jde o stránky: (www.bleskmobil.cz, www.blesk.cz, www.isport.cz, www. auto.cz).

Přístup na ostatní internetové stránky je zpoplatněn, a to denním či měsíčním paušálem s datovými limity.

Jakou rychlost mám při surfování na internetu?

Služba BLESKmobil je provozována na rozsáhlé síti, která disponuje hlavními technologiemi pro připojení k internetu (GPRS/EDGE/UMTS-3G). Zákazník s nevyčerpanou FUP tedy může využívat rychlost až 7,2 Mb/sec. Konkrétní rychlost záleží na používaném mobilním zařízení, na geografické lokalitě a denní době.

Jak zjistím, že mi služba BLESKmobil Internet na měsíc byla aktivována?

Aktivace služby BLESKmobil Internet na měsíc je potvrzena SMS s textem:

BLESKmobil Internet na měsíc je aktivní. Stav služby si můžete také ověřit v internetové samoobsluze nebo zasláním SMS ve tvaru:

INTERNET na číslo 999340.

Musím obnovit objednávku BLESKmobil Internet na měsíc vždy po uplynutí 30 dnů od poslední aktivace?

Ne. Při dostatečném kreditu je služba automaticky prodloužena na dalších 30 dnů. Pokud je kredit nedostatečný, je zákazník 2 dny před uplynutím této doby vyzván prostřednictvím SMS, aby si dobil kredit. Nemá-li zákazník dostatečný kredit po skončení platnosti, není mu služba obnovena a po dobití kreditu musí znovu zažádat o aktivaci.

Jak deaktivuji BLESKmobil Internet na měsíc?

Službu BLESKmobil Internet na měsíc lze deaktivovat zasláním SMS ve tvaru: INTERNET(mezera)D na číslo 99340, případně v internetové samoobsluze či  prostřednictvím hlasové samoobsluhy vytočením: *61.

Co se stane při vyčerpání datového limitu?

Při dosažení datového limitu je zákazník informován prostřednictvím SMS zprávy, že datový limit byl vyčerpán. Po vyčerpání limitu dojde ke snížení rychlosti přístupu na internet.

Mohu si datový limit obnovit a jak?

Datový limit lze obnovit zaslání SMS ve tvaru: INTERNET(mezera)R na číslo 99340, případně v internetové samoobsluze či prostřednictvím hlasové samoobsluhy vytočením: *61.

Jak si mohu předplacenou SIM kartu BLESKmobil dobít?

a)Prostřednictvím dobíjecího kuponu v hodnotě 250 Kč, zasláním dobíjecího kódu z kuponu ve tvaru: *102*14místnýkódkupónu#

b)Prostřednictvím hlasové či internetové samoobsluhy.

c)Prostřednictvím SAZKA terminálů v prodejnách distribuční sítě PNS.

Dojde mi potvrzení o dobití kreditu?

Dobití kreditu je potvrzeno prostřednictvím SMS zprávy.

Má dobíjecí kupón nějakou platnost, a co nastane po jejím uplynutí?

Kredit dobitý dobíjecím kupónem má platnost 3 měsíce od data dobití. Pokud nedojde před skončením této lhůty k dalšímu dobití, bude zůstatek kreditu zmražen. Při dalším dobití bude s novým dobíjeným kreditem aktivován i původní zůstatek kreditu. Pokud nedojde k dobití do konce 12 měsíců od posledního dobití, zůstatek kreditu propadá a SIM karta (i s telefonním číslem bude deaktivována).

7. Chci používat BLESKmobil předplacenou kartu v zahraničí

Jsem na své BLESKmobil předplacené SIM kartě dostupný v zahraničí?

Ano, karta má standardně aktivovanou službu BLESKmobil Volání v zahraničí, díky které je zajištěna dostupnost v zahraničí i odchozí volání ze zahraničí, tzv. Roaming.

Kolik mě stojí příchozí hovor do zahraničí?

Cena je odvislá od místa, v jaké zemi se zákazník nachází. Detailní informace s podrobným ceníkem jsou na www.bleskmobil.cz.

Mohu používat svoji BLESKmobil předplacenou kartu pro hovory ze zahraničí?

Ano.

Kolik mě volání ze zahraničí stojí?

Cena za odchozí volání je odvislá od země, ve které se zákazník nachází. Detailní informace s podrobným ceníkem jsou na www.bleskmobil.cz.

Budu mít v zahraničí se svou předplacenou SIM kartou BLESKmobil přístup na internet? Kolik stojí připojení internetu prostřednictvím předplacené SIM karty BLESKmobil v zahraničí?

Kartu umožňuje přístup na internet i v zahraničí. Detailní informace o cenách za tuto službu v zahraničí jsou uvedeny v ceníku na www.bleskmobil.cz.

Mohu si přístup internet v zahraničí zablokovat? Jak?

Přístup na internet v zahraničí lze zablokovat v mobilním telefonu deaktivací mobilního roamingu. Záleží na konkrétním typu mobilního telefonu, kde se v menu nachází funkce deaktivace.

Deaktivovat připojení k internetu v zahraničí lze následovně:

a)Zablokovat datové přenosy v mobilním telefonu. Záleží na konkrétním typu mobilního telefonu, kde se v menu nachází funkce deaktivace

b)Deaktivací služby BLESKmobil Volání v zahraničí – ale následně nepůjde v zahraničí ani volat, přijímat hovory a odesílat a přijímat SMS

Jak si mohu dobít kredit ze zahraničí?

Kredit v zahraničí lze dobít zadáním kódu dobíjecího kuponu v internetové samoobsluze na stránkách www.bleskmobil.cz.

8. Chci mít přehled o svém dobíjení a volání

Kde najdu přehled o svých službách a jejich čerpání?

Detailní přehled aktuálního nastavení služeb a jejich využívání nalezne zákazník v internetové samoobsluze na stránkách www.bleskmobil.cz.

Kde zjistím historii dobíjení kreditu?

Historie dobíjení je k dispozici v internetové samoobsluze na stránkách www.bleskmobil.cz.