Bleskmobil.cz - Akce

Neomezené volání na týden za 99 Kč

Volání na týden je unikátní balíček pro neomezené volání na mobilní čísla poskytovatelů poskytujících služby elektronických komunikací v ČR a na pevné linky v rámci ČR. Balíček lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU). Balíček neplatí pro volání na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části B ceníku (balíček nelze například využít na informační služby, informační linky, audiotex).

KROK 1 KROK 2 KROK 3
Neomezené volání - krok 1 Neomezené volání - krok 2 Neomezené volání - krok 3
Aktivujte si balíček Volání na týden zasláním SMS ve tvaru TYDEN A na 999340. Vyčkejte na potvrzující SMS zprávu Volejte neomezeně do všech sítí 24 hodin 7 dní v týdnu!

Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo doručením bezplatné SMS ve tvaru TYDEN(mezera)A na telefonní číslo 999340. Období platnosti každého balíčku je 7 dnů (7x24 hodin) od jeho aktivace či posledního obnovení. Jedná se o rekurentní (obnovující se) tarifní balíček: uplynutím období platnosti dosavadního balíčku dojde k jeho automatickému obnovení, tedy k plynulému poskytnutí nového balíčku. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného
kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku, automatické obnovení neproběhne a po dobití kreditu je balíček nutné znovu aktivovat. Automatické obnovení je rovněž možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru TYDEN(mezera)D na telefonní číslo 999340. Aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS a od tohoto okamžiku lze nový balíček využívat.

Volání v rámci balíčku Volání na týden se účtuje přednostně před balíčkem Výhodných 200 nebo před marketingovou akcí „Volání na tři“, pokud je účastník využívá současně. Výhody balíčku Volání na týden je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula.

Skrýt podrobnosti
KOUPIT SIM KARTU