UŽIJTE SI 5 GIGA DAT JEN ZA 399 KČ

Aktivujte si na měsíc tarifní balíček BLESKmobil Internet MEGA zasláním bezplatné SMS ve tvaru MEGA A na 999340.

JAK NA TO

KROK 1 KROK 2 KROK 3
:gallery:true:true:true:gallery:true:true:true :gallery:true:true:true:gallery:true:true:true :gallery:true:true:true:gallery:true:true:true:gallery:true:true:true:gallery:true:true:true

Aktivujte BLESKmobil Internet MEGA zasláním SMS ve tvaru MEGA A na 999340.

Použijte webový prohlížeč nebo aplikaci a datujte.

Užívejte si 5GB dat 24 hodin denně 7 dní v týdnu!

Tarifní balíčky BLESKmobil Internet jsou rekurentní (obnovující se) tarifní balíčky, které jsou aktivovány v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS nebo v internetové samoobsluze. Aktivace může proběhnout, je-li kredit dostatečný na pokrytí ceny balíčku.

Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven; nevyčerpaný zůstatek objemu dat z minulého období se obnovou bez náhrady ruší. Automatické obnovení balíčku neproběhne, pokud si jej deaktivujete pomocí SMS na 999340 ve tvaru MEGA D nebo pokud zůstatek kreditu není dostatečný na pokrytí jeho ceny. Balíček je poté nutné znovu aktivovat; do té doby se uplatní sazba BLESKmobil Internet na den.

Zobrazit podrobnosti

Skrýt podrobnosti

Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v tarifních balíčcích Bleskmobil Internet na měsíc, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení měsíčního balíčku Bleskmobil Internet na měsíc; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek navýšeného objemu dat bez náhrady ruší. Navyšování objemu dat probíhá automaticky bez přerušení připojení, ledaže jej deaktivujete nebo ledaže zůstatek Kreditu po vyčerpání objemu dat není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Automatické navyšování objemu dat můžete deaktivovat (D) či znovu aktivovat (A) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)D/A na 999340 nebo v internetové samoobsluze.

Dojde-li k vyčerpání objemu dat, je možné si odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET R na 999340 nebo v internetové samoobsluze objednat jednorázové obnovení objemu dat dle aktivního tarifního balíčku (tj. ve stejné výši). Obnovený objem dat má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek obnoveného objemu dat bez náhrady ruší. Obnovený objem dat je možné objednat opakovaně. V případě, že si účastník v průběhu čerpání jednoho z balíčků aktivuje druhý, původní balíček se mu deaktivuje v okamžiku aktivace nového balíčku. Není možné mít současně aktivovány oba balíčky. Při změně balíčku se bez náhrady ruší nevyčerpaný zůstatek dosavadního objemu dat (tj. objemu dat deaktivovaného balíčku nebo s ním souvisejícího navýšeného či obnoveného objemu dat).

K deaktivaci aktuálního balíčku a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku dosavadního objemu dat (tj. objemu dat deaktivovaného balíčku nebo s ním souvisejícího navýšeného či obnoveného objemu dat) bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona (zejm. pro nedostatečný Kredit). V tom případě je nutné balíček znovu aktivovat; do té doby se uplatní sazba BLESKmobil Internet na den.

Skrýt podrobnosti
KOUPIT SIM KARTU