Vyhrávejte denně s Trhákem bonusové kredity nebo volání zdarma!

Každý účastník, který si v období od 15. 2. do 17. 3. 2019 koupí deník BLESK či Nedělní BLESK, může vyhrát bonusový kredit 50 a 100 Kč, nebo jednorázový balíček volání na týden.

JAK NA TO

KROK 1 KROK 2 KROK 3
:gallery:true:true:true:gallery:true:true:true:gallery:true:true:true:gallery:true:true:true:gallery:true:true:true :gallery:true:true:true:gallery:true:true:true :gallery:true:true:true:gallery:true:true:true
Kupuj denně BLESK, strhni perforovaný pásek a odkryj herní pole s výhrou. Pro aktivaci výhry je nutné v době platnosti kódu odeslat z aktivního čísla BLESKmobil SMS zprávu ve tvaru: TRHAKmezeraDESETIMÍSTNÝKÓD na číslo 999340. Výhra bude připsána a aktivována do 24 hodin od zaslání SMS zprávy, bude potvrzeno SMS zprávou.

Platnost kódu je 5 dní od data vydání periodika BLESK/Nedělní BLESK, na kterém byl kupon s kódem umístěn, a lze jej využít pouze jedenkrát. 

Každý účastník může na tomtéž telefonním čísle získat výhru maximálně 3x za den. Při uplatnění více výher budou akceptovány první tři výherní kódy; ostatní kódy, odeslané z téhož čísla ve stejném dni, budou bez náhrady zneplatněny.

Hra Trhák se hraje od pátku 15. února do neděle 17. března 2019, včetně. Hra trvá 31 dní.

Hraje se denně, prostřednictvím hracích kupónů, nalepených v pravém horním rohu titulní stránky deníku BLESK a v pravém dolním rohu titulní stránky Nedělního Blesku na všech výtiscích v daném dni. Pro účast ve hře je možné použít výlučně originální hrací kupóny vydané organizátorem.

Denně bude na titulní straně Blesku nebo Nedělního Blesku vlepen hrací kupón hry TRHÁK. Jde o papírový samolepící sticker s originálním designem hry Blesku. Uprostřed formátu je naznačena horizontální perforace pro jednosměrné a neúplné strhnutí pásku, na jehož vnitřní straně se nachází HERNÍ POLE. „Strhnutím“ perforovaného „pásku“ uprostřed kupónu se na vnitřní straně perforovaného pásku odkryje HERNÍ POLE, které je tvořeno 3 HERNÍMI SYMBOLY, nebo TEXTEM a logem BLESKmobil, dále obsahuje šestimístný unikátní číselný kód pro kontrolu a desetimístný unikátní kód pro ověření výhry bonusového kreditu nebo balíčku Volání na týden BLESKmobil.

„HERNÍMI SYMBOLY“ se rozumí GRAFICKÉ PRVKY – číslice na vnitřní straně kupónu v HERNÍM POLI vyjadřující hodnotu v Kč. TEXTEM a logem BLESKmobil se rozumí informace na vnitřní straně kupónu v HERNÍM POLI o výhře bonusového kreditu BLESKmobil a jeho výši nebo o výhře balíčku Volání na týden.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ NEFINANČNÍ VÝHRY - BONUSOVÝ KREDIT BLESKMOBIL VE VÝŠI 50 A 100 Kč A JEDNORÁZOVÝ BALÍČEK VOLÁNÍ NA TÝDEN

Účastníci, kteří jako výhru ve hře TRHÁK vyhrají bonusový kredit BLESKmobil, budou mít nárok na získání takového kreditu ve výši 50 Kč nebo 100 Kč, uvedené ve výherním kupónu. Bonusový kredit lze čerpat po dobu maximálně 30 dnů od připsání kreditu, a to pouze na úhradu ceny služeb elektronických komunikací BLESKmobil (volání, SMS a datové připojení), tedy zejména nikoliv na platební transakce, informační služby či nákup digitálního obsahu. Bonusový kredit je čerpán přednostně před běžným kreditem.

Výhra v podobě balíčku Volání na týden představuje neomezené volání na čísla českých mobilních operátorů a pevné linky v České republice, a to po dobu 7 dní od data aktivace balíčku (tj. 7 x 24 hodin od jeho aktivace). Balíček je možné využít v ČR a EU. Balíček se po uplynutí doby své platnosti sám deaktivuje. Aktivací balíčku Volání na týden ze hry TRHÁK dojde ke zrušení jiného balíčku Volání na týden, pokud je na stejném čísle již aktivní, a to bez náhrady.

Výhra v podobě bonusového kreditu i balíčku Volání na týden se dále označuje jen jako „výhra“. Pro připsání a aktivování výhry musí účastník v době platnosti kódu odeslat z aktivního čísla BLESKmobil SMS zprávu ve tvaru: TRHAKmezeraDESETIMÍSTNÝKÓD na číslo 999340. Příklad SMS: TRHAK 3QZBZT05Y8 (Unikátní desetimístný kód, který je uveden na kuponu). SMS zpráva je v tomto případě bezplatná.

Platnost kódu je 5 dní od data vydání periodika Blesk/Nedělní Blesk, na kterém byl kupon s kódem umístěn, a lze jej využít pouze jedenkrát. Marným uplynutím této lhůty či jeho uplatněním platnost kódu bez náhrady zaniká.

Každý účastník může na tomtéž telefonním čísle získat výhru maximálně 3x za den. Při uplatnění více výher budou akceptovány první tři výherní kódy; ostatní kódy, odeslané z téhož čísla ve stejném dni, budou bez náhrady zneplatněny.

Výhra bude účastníkovi připsána a aktivována do 24 hodin od zaslání SMS zprávy, což bude potvrzeno formou SMS zprávy.

Výhra bude připsána a aktivována na telefonním čísle BLESKmobil, ze kterého byla odeslána SMS zpráva obsahující platný kód pro její uplatnění (viz výše). Výhru není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

Platnost výhry a možnost jejího čerpání je podmíněna existujícím a platným běžným kreditem pro službu BLESKmobil na telefonním čísle a činí maximálně 30 dní u bonusového kreditu a 7 dní (7 x 24 hodin od jeho aktivace) u balíčku Volání na týden.

Více informací na webové stránce www.blesk.cz/trhak.

Skrýt podrobnosti
KOUPIT SIM KARTU