Bleskmobil.cz - Akce

Výhodných 200

Volejte a posílejte SMS jen za 1 Kč po celý měsíc s balíčkem Výhodných 200. Po jeho aktivaci získáte 200 jednotek. 1 jednotka = 1 minuta hovoru nebo 1 SMS. Volné jednotky lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU), a to pouze pro volání či SMS na mobilní čísla českých poskytovatelů v ČR nebo Zóně 1 (EU) nebo na pevné linky v ČR.

ATIVACE BALÍČKU VÝHODNÝCH 200

KROK 1 KROK 2 KROK 3

Odešlete SMS ve tvaru VYHODNYCH200mezeraA na číslo 999340 nebo ho aktivujte v internetové samoobsluze.

Po potvrzující SMS získáte na 30 dní 200 jednotek, které můžete využít na volání a SMS. Nespotřebované jednotky vám převedeme do dalšího období.

Balíček Výhodných 200 se po 30 dnech automaticky obnoví. Udržujte proto svůj kredit v dostatečné výši a užívejte si volání a SMS jen za 1 Kč.

Zobrazit podrobnosti

Skrýt podrobnosti

Cena balíčku Výhodných 200 je 200 Kč a jeho platnost je 30 dní od aktivace. Aktivace je potvrzena pomocí SMS.

Volné jednotky lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU), a to pouze pro volání či SMS na mobilní čísla českých poskytovatelů v ČR nebo Zóně 1 (EU) nebo na pevné linky v ČR.

Balíček Výhodných 200 se automaticky obnovuje každých 30 dní, pokud máte dostatečný zůstatek kreditu.

Nespotřebované volné jednotky, pocházející z aktuálního 30denního období, se převádí do prvního následujícího 30denního období, pokud plynule navazuje na aktuální a je zahájeno automatickým obnovením balíčku. Převedené jednotky se v následujícím období čerpají přednostně. Převedené jednotky zaniknou uplynutím prvního 30denního období následujícího po skončení období platnosti balíčku, ze kterého pocházejí, nedojde-li dříve k jejich vyčerpání. Při ukončení balíčku či v případě, že neproběhne jeho automatické obnovení, volné jednotky propadají uplynutím období platnosti posledního balíčku.

Tarifikace volání je 60 + 60 sec. SMS se účtuje jako 1 jednotka, čerpání jednotek lze jakkoliv kombinovat (volání a SMS).

Deaktivaci balíčku Výhodných 200 je možné provést v internetové samoobsluze nebo odesláním SMS ve tvaru VYHODNYCH200mezeraD na číslo 999340, za aktivaci a deaktivaci služby a odeslanou SMS není účtován poplatek. K deaktivaci balíčku Výhodných 200 dojde až na konci 30 denního období.

Skrýt podrobnosti
KOUPIT SIM KARTU